• Gratis affirmatiekaart bij elke bestelling 😍
  • Gratis verzending vanaf €60
  • Unieke Producten uit 44+ Landen

SUMMER SALE! Ontdek 400+ items met kortingen tot 50% ☀ >

Gratis affirmatiekaart bij elke bestelling 😍
Gratis verzending vanaf €60
Unieke Producten uit 44+ Landen

Disclaimer

Spiru hecht veel waarde aan verantwoordelijk omgaan met persoonlijke gegevens. Daarom zullen alle wetten met betrekking tot het recht op gegevensbescherming nauwkeurig worden nageleefd. Je persoonlijke gegevens zullen zonder jouw nadrukkelijke toestemming nooit aan derden worden doorgegeven. Voor vragen aangaande de privacy verklaring kan je ten alle tijden contact met ons opnemen via de Spiru klantenservice.

De website van Spiru is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site -en de daarin vervatte informatie- verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen/updates

Spiru behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via haar website.

Externe links 

De website van Spiru bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van onze website. Spiru kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de betreffende externe links.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website is gepubliceerd door Spiru en auteursrechtelijk beschermd. Het design, alle teksten, afbeeldingen (met uitzondering de foto’s afkomstig van derden), onderliggende broncode en software (inclusief applets) en al het overige materiaal op deze website vallen onder het auteursrecht van Spiru en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Geen vervanging voor medische zorg

De informatie en producten op deze website zijn niet bedoeld ter vervanging van diensten of informatie van opgeleide (medisch) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (deze lijst is niet uitputtend).

De informatie en producten op deze websites en de gebruiksmogelijkheden kunnen niet ter vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening worden gezien en zijn niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose.

De informatie op Spiru is bedoeld als algemeen en is niet specifiek gericht op Ă©Ă©n individueel persoon of Ă©Ă©n specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie op onze website geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

Bezoekers worden altijd aangeraden medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.

Bezoekers worden altijd geadviseerd het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Omdat Spiru in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medisch advies geeft, dat bedoeld is als vervanging van professioneel medisch advies, beantwoord we geen e-mail van bezoekers die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op Spiru door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Spiru en leveranciers van haar informatie sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via Spiru, andere websites of bronnen waarnaar binnen/ vanuit Spiru wordt verwezen.